GetirAraç - Kullanıcı Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş. (“GetirAraç”) olarak, siz kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), GetirAraç tarafından yönetilen  www.getirarac.com  internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve  GetirAraç mobil uygulaması (“Uygulama”) aracılığıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

GetirAraç Hangi Kişisel Verilerinizi İşler?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik Bilgileri

Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, ehliyet üzerinde yer alan bilgiler (ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ehliyet veriliş tarihi, ehliyet geçerlilik tarihi, müracaatın yapıldığı yer/makam, sürücü sicil numarası, ehliyet sınıfının veriliş tarihi, ehliyet sınıfının geçerlilik tarihi, ilave bilgilere ve kısıtlamalara ilişkin kodlar, kan grubu, protez cihaz kullanım bilgileri), pasaport numarası, ülkeye giriş tarihi, uyruk

İletişim Bilgileri

GetirAraç hesabınıza kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, fatura adresi

Ödeme Bilgileri

Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler

Kullanıcı İşlem Bilgileri

Kiralanan araca ilişkin bilgiler, kiralama ve kullanıma ilişkin bilgiler, araç kullanım geçmişi, kullanım sayısı, Uygulama kullanım bilgileri, Uygulama içerisinde ziyaret edilen servisler, tercih ve kullanım alışkanlıkları, fatura bilgileri, talep/şikâyet bilgisi, yorum, puan ve değerlendirme bilgileri

Pazarlama Bilgileri

Çerez kayıtları, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, kampanya kullanım bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kayıt esnasında alınan video kayıtları, ehliyet üzerindeki fotoğraf, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları

Lokasyon

Uygulamaya giriş esnasında veya cihaz ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde otomatik olarak işlenen veya sizin tarafınızdan manuel olarak eklenebilen, bulunduğunuz konum verisi ve kullanılan aracın anlık konum verisi

İşlem Güvenliği Bilgileri

Cihaz türü, kimlik numarası, modeli, işletim sistemi ve sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, giriş yapma yöntemi (Google/Facebook/Apple ID aracılığıyla) ve şifre bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Adli ve idari makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, inceleme, dava, icra dosya içerikleri 

Diğer

Kullanılan araç üzerinde toplanan sürüş bilgileri, güvenli sürüş alışkanlıklarına ilişkin bilgiler, kaza durumunda kazaya ilişkin bilgiler

 

GetirAraç Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

Uygulama üzerinden, çağrı merkezi aracılığıyla telefon üzerinden ve bizimle e-posta aracılığıyla iletişim kurmanız halinde e-posta üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Süreci

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Diğer (Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Saatlik, günlük veya aylık araç kiralama hizmetinden faydalanmanızın sağlanması; rezervasyonlarınızın alınması veya iptal taleplerinizin karşılanması; mal / hizmet satış süreçlerimizin yürütülmesi; mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerimizin yürütülmesi

Kişisel veri işlemenin, GetirAraç ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerimizin yürütülmesi; kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi; ürün ve hizmetlere ilişkin taleplerinizin yerine getirilmesi veya şikayetlerinizin yanıtlanması

Kimlik Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri 
Ödeme Bilgileri

Ödemelerin alınması ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi; finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi

Kişisel veri işlemenin, GetirAraç ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

 

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

İletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgileri

Uygulamaya kaydınızın gerçekleştirilmesi; ürün ve hizmetlerimize ilişkin üyeliğinizin oluşturulması; kimlik doğrulama kontrollerimizin gerçekleştirilmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Uyuşmazlık süreçlerinin ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; kullanım neticesinde meydana gelebilecek masraf, zarar ve hasar kapsamında takip ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi.

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

 

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kimlik Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Diğer Bilgiler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

Kimlik Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Bilgi güvenliği süreçlerimizin yürütülmesi; iş faaliyetlerimizin yürütülmesi / denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Taşınır mal ve kaynaklarımızın güvenliğinin temini; şirket operasyonlarımızın güvenliğinin temini; kullanıcılarımızın güvenliğinin sağlanması

Kimlik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kimlik doğrulama kontrollerimizin gerçekleştirilmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 6/2)

Kimlik Bilgileri

Araçların kullanımına ilişkin uygunluk durumunun değerlendirilmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 6/2)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri, Güvenli Sürüş Alışkanlıklarına İlişkin Bilgiler)

Sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak kullanıcılarımıza özel kampanyaların ve indirimlerin belirlenmesi; çekiliş, reklam, kampanya ve indirim süreçlerinin yürütülmesi; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)

 

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Kullanıcılarımız tarafından yapılan kiralama işlemlerine ilişkin olarak tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Ödemelerin Tahsilatı İçin Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rızanızın bulunması (KVKK md. 9/1)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Pazarlama Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Şirket operasyonlarımızın yürütülmesi amacıyla finans, iletişim, teknoloji çözümleri, iş geliştirme ve veri analitiği hizmetleri alınması.

Günlük Operasyonların Yürütülmesi İçin Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Pazarlama Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla altyapı, bilişim ve yazılım sistemlerine ilişkin hizmet alınması.

Altyapı ve Bilişim Sistemi Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılar

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Kullanıcı ilişkileri ve kullanıcı memnuniyeti süreçlerinin yönetimi ile talep ve şikayetlerinizin yanıtlanması.

Çağrı Merkezi ve Anket Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Kimlik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Üyeliklerinizin oluşturulması; kimlik doğrulama kontrollerimizin gerçekleştirilmesi.

Üyelik Bilgilerine İlişkin Kontrollerin Sağlanması Adına Hizmet Sağlayan Üçüncü Taraflar

Kimlik Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Kaza ve hasar durumlarında hizmet alınan sigorta firmasına gerekli bildirimlerin yapılabilmesi.

Araçlara İlişkin Sigorta Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Hukuki danışmanlık hizmeti alınması.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

Kaza ve hasar durumlarında kullanıcılarımıza ve araçlarımıza ilişkin destek hizmeti alınması.

Yol Yardımı Kapsamında Çekici ve Onarım Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel veri işlemenin, GetirAraç ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kimlik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kayıt ve kimlik kontrolü süreçlerine ilişkin olarak yazılım destek hizmeti alınması.

Yazılım Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)

İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

Şirket operasyonlarımızın yürütülmesi amacıyla dijital pazarlama hizmeti alınması.

Dijital Pazarlama Süreçleri için Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme
 6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. Kişisel verilerinizin KVKK'nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi;

 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine veya
 • Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sitesi, T Blok, No:13 İç Kapı No: 334, Beşiktaş/İSTANBUL adresine

gönderebilirsiniz.

GetirAraç, KVKK'nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler Uygulama üzerinden bildirilecektir.

Güncelleme tarihi: Temmuz 2023